Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.İsa Bahsinin Tarihselliği Hakkında Bir yorum

Roma Katolik Kilisesinin önde gelen entellektüel devlerinden Tübingen üniversitesi teoloji profesörü Hans Kung, Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.İsa’nın kişiliği hakkındaki tarihsel bilgilerin ve Yahudi-Hıristiyan cemaatinin Mesih’in şahsına dair öğretileri arasındaki paralelliğe şaşmaktaydı:

hans kung

“Silsileler ilk Yahudi-Hıristiyanlık’tan (Hz.İsa’nın erken cemaatine verilen genel ad) MS.7.yy.’a. doğrusu İslam’a kadar uzanır. Kur’an’daki İsa’nın resmi ile Yahudi-Hıristiyanlık’’ın Kristolojisi (Mesih’in şahsına ve doktrine ait ilim) arasındaki benzerlik hayrete düşürücüdür. Bu paralellikler itiraz kabûl etmez ve daha yoğun tarihi ve sistematik tefekkürü gerektirmektedir”. (Hans Kung, Islam, Past, Present and Future (2007, One World Publications, s.37, 44)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s