Periqlutos – Tüm Floodlar

Ashab-ı Kehf:
Kur’an-ı Kerîm’de anlatılan kıssalar gerçektir.
Eldeki en eski İnciller Antik Yunanca. Peki Hz.İsa’nın (as) dili nedir?
Sami dilleri hakkında:
Peygamberimizin (s.a.v.) Busra’yı ziyareti ve rahip Bahira olayı
https://twitter.com/The_Theolog/status/811238619570642944
Tevrat ve Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.Musa (as) kıssalarının karşılaştırılması.
Hz.Adem’in (as) Tevrat ve Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarını mukayese edelim.
https://twitter.com/The_Theolog/status/832183082782490625
Hz.Lut’un (as) Tevrat ve Kur’an’daki kıssalarını karşılaştıralım mı?
Tevrat ve Kur’an’daki Hz.Eyüp (as) kıssası
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/796342761389780992
Kur’an-ı Kerîm ile Tevrat’taki Hz.Yusuf (as) kıssasının karşılaştırılması:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793869953569087488
Hz.Zekeriya’nın (as) İncil’de ve Kur’an’da anlatılan kıssalarını karşılaştıralım mı?
https://twitter.com/The_Theolog/status/831512962410090498
Tevrat ve Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.Yunus (as) kıssalarının karşılaştırılması:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/794545909467971584
Kutsal Kitap’ta Peygamberimiz’in (sav) bir görüsü: İnsanoğlu
Kur’an’a göre Dünya’nın geometrisi nedir?
Protestanlık hareketi var oluşunu bir kripto Yahudi olan Martin Luther’e borçludur.
Hz.İsa (as) miladî takvimin başında yani 0 yıllarında değil ancak çok daha erken bir tarihte doğmuş olabilir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/810189222325927936
Hadislerle Hz.İsa’nın (as) nüzulü bahsi.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/809065984720076805
Kıyamet âlâmetlerinin çoğu çıkmış durumda.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/808721105733255168
Çok sevdiğimiz Osmanlı Arması Mason dizaynı mı?
https://twitter.com/The_Theolog/status/812323655493545984  
İslamiyet, tarihindeki en büyük anlaşmazlık olan Sünii-Şii ayrılığını bir Yahudi’ye mi borçlu?

Kur’an’daki Fil suresine ismini veren olay irhasat nevinden bir mucizedir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/808034005522190337

Dünyanın ilk terörist örgütü Yahudi Sicariiler.
https://twitter.com/The_Theolog/status/797165896661925888 

Hristiyan Noel yortusunun Babil’deki kökeni:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802816572817637376

İsrailoğullarının son peygamberi Hz.İsa (as)
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/806155478615126016

Tevrat’a göre Hz.Muhammed’in gelişi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/805405186290253824

Kur’an’da anlatımı yapılan İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı hadisesi ne gibi tarihsel bilgiler ve semboller içeriyordu
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/805459510005469188

Yeni Ahit’in edebî yazım türü
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/800294549813886976

İnsanın en eski düşmanı olan Şeytan bir çok eski kültürde hâlâ izlerini korumakta
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/805309456288509952

Tevrat’ın Tesniye kitabında ve Kur’an-ı Kerîm’in İsrâ suresinde Yahudilerin kaçınılmaz kaderi
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/803236137401798656

İsrailoğulları Asurlular ile aynı millet mi?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/801432186935267328

Bugün Hristiyanlarda domuz eti, kan vb. helal olmayan gıdaların yenmesi Hz.İsa (as) tarafından helal kılınmadı.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802771039327547392

Vahye muhatap olan 3 dilde de A, L ve H seslerinden oluşan Tanrı kelimesinin içerdiği manalar çok yücedir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802537463914774528

Apokrif kitaplar:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802203917304131584

Maya-Kişelerin kutsal kitabında tebliğin işaretleri:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802417516559695872

Türkiye tarihinin en önemli kişiliklerinden Şemsi efendi.(Şimon Sevi) Kendisi Sabetay Sevi’nin öz torunu bir Dönme ve Kabalacı bir Yahudidir:  https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798851226095915008

Sabetay Sevi: 1600’lü yıllarda Osmanlı’da yaşayan bir sahte Mesih – 300 yıl sonraki Türk seküler çağının fikir babası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798824541682176003

Sahte Mesih Bar Kohba hadisesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798774592181370880

Tapınakçıların tarihçesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798445330283003904

Nebatiler’in, Asurlular’ın, İbraniler’in ve Araplar’ın kullandığı şifre sistemi olan Ebced sistemi nedir?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798200836329533440

Hz Adem’in topraktan yaratılması:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/794853140432441344

Türkler’in soyu Hz.Nuh’un (as) oğlu Yafes’ten mi geliyor?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/796978755134717952

Tarihte farklı milletlerin cin inançları:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/796389518505082881

Rûm suresinin bir mucizesi ve Bizans imparatoru Heraklius
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/795986093820743680

Dinlerarası Diyalog: Bir Vatikan projesi.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/795598849049927680

“Etimi yeyin, kanımı için!” Hz.İsa (as) kendisine atfedilen bu sözleri gerçekten
söyledi mi?:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/795561674354946048

Hz.Nuh (as) tufanı ile ilgili ilginç tespitler:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/794819091517214721

Pavlus’un gizem dini:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793445112667922432

Pavlus’a göre Hz.İsa (as) Tevrat’ın sonuydu. Hz.İsa’ya göre de bu böyle miydi?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793073030142590976

Hz.Yahya’nın adının anlamı: https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793129728425197569

Hz.İsa’nın (as) sözde çarmıha gerilme anlatımında en büyük eksiklik:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792966483336986624

Son Akşam Yemeği ve üzeri örtülen mucize:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791663161552363521

Barnabas İncili bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792314911451938816

Hz.İsa (as) yalnız bir peygamberdi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792241879265992704

İncillerde anlatılan mucizelere tanıklık eden kişilerin garip tepkileri
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791963491934482436

Hz.Musa’nın adının etimolojisi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791918692430786560

Hz.Süleyman (as) bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791554068359548928

Hz.İsa (as) getirdiği dininini tahrif edecek kişiyi İncil’de nasıl bildirmişti bir bakalım mı?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791278317034938368

Yazımsal yorulma Matta ve Luka’nın Markos’tan esinlendiğini ispat ediyor:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791177622692700161

Hz.İsa (as) bugün batılıların onları adlandırdığı şekilde çağrılsa belki dönüp bakmayacaktı. Onun isminin anlamı çok ama çok gizemlidir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790951570150227969

Hz.Musa (as) bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790811264113057792

Hz.Yusuf’a (as) Mısır tarihinde en çok uyan kişilik hangisidir?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790514476177063937

Ahit Sandığının Gizemi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790210368547282944

Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.İsa’nın (as) doğum anlatımında İncil’lerde olmayan detaylar nelerdir?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790137672127873024

İnciller’de gizli bir paradoks Hz.İsa’nın (as) başka bir Dört İncil’den başka bir otantik İncil tebliğ ettiğini gösteriyor.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790101339955134465

Kendilerine kitap verilen kimseler, O’nu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789855454507765760

Hz.İsa Nasıralı mıydı?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789470171765309440

Ayetlerde Hz.İsa’nın (as) dönüşüne ait işaretler
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789125018525560836

Yeni Ahit ve Midraş
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789084372943179776

İnciller’deki özel isimlerin sembolik olması gerçek tarihi yansıtmadıklarını gösteriyor:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788771723441233920

Ye’cuc ve Me’cuc bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788706724459012096

Zulkarneyn Bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788639320638906368

Matta İncili yazar(lar)ının Hz.İsa’ya (as) yaptığı en büyük ayıp ve iftira:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788625344064528384

İnciller bir kerede son hallerini almadılar.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788413917643083777

Mesih Deccal kimdir?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788064318331953152

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da kullanılan bir terim olan Mesih ne demektir?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788037283450675200

Pavlus Hz.İsa (as) hakkında ne biliyordu?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787669341110145033

Pavlus’un “Aslî Günah” öğretisine göre herkesin günahla doğdunu biliriz. Peki Hz.İsa (as) bu konuda İncil’de ne der:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787976596577742848

Peygamberler İslamı Vazederler
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787645032375418880

Kudüs Kilisesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787618720378130432

Pavlusçu Hristiyanlık kimin eseri?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787237623060389888

Apokrif İncillerde de Hz.İsa’nın Çarmıha Gerilmediği Anlatılır:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787211757039316992

Hz.İsa (as) Çarmıha Gerilmedi!
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787179668130652160

İşaya peygamberin Kur’an-ı Kerim’i müjdelemesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786783518537973760

İncil’de Beklenen Faraklit: Hz.Muhammed (s.a.v.)
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786493527110791168

Yuhanna İncil’inin göz tanıklığı iddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788390585870745600

Luka İncili’nin göz tanıklığı iddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792389156492156928

Matta İncili yazarının göz tanıklığı iddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786616193884884993

Markos’un Göz Tanıklığı İddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786599816784556032

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s