Periqlutos – Tüm Floodlar

Ashab-ı Kehf:
Kur’an-ı Kerîm’de anlatılan kıssalar gerçektir.
Eldeki en eski İnciller Antik Yunanca. Peki Hz.İsa’nın (as) dili nedir?
Sami dilleri hakkında:
Peygamberimizin (s.a.v.) Busra’yı ziyareti ve rahip Bahira olayı
https://twitter.com/The_Theolog/status/811238619570642944
Tevrat ve Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.Musa (as) kıssalarının karşılaştırılması.
Hz.Adem’in (as) Tevrat ve Kur’an-ı Kerim’deki kıssalarını mukayese edelim.
https://twitter.com/The_Theolog/status/832183082782490625
Hz.Lut’un (as) Tevrat ve Kur’an’daki kıssalarını karşılaştıralım mı?
Tevrat ve Kur’an’daki Hz.Eyüp (as) kıssası
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/796342761389780992
Kur’an-ı Kerîm ile Tevrat’taki Hz.Yusuf (as) kıssasının karşılaştırılması:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793869953569087488
Hz.Zekeriya’nın (as) İncil’de ve Kur’an’da anlatılan kıssalarını karşılaştıralım mı?
https://twitter.com/The_Theolog/status/831512962410090498
Tevrat ve Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.Yunus (as) kıssalarının karşılaştırılması:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/794545909467971584
Kutsal Kitap’ta Peygamberimiz’in (sav) bir görüsü: İnsanoğlu
Kur’an’a göre Dünya’nın geometrisi nedir?
Protestanlık hareketi var oluşunu bir kripto Yahudi olan Martin Luther’e borçludur.
Hz.İsa (as) miladî takvimin başında yani 0 yıllarında değil ancak çok daha erken bir tarihte doğmuş olabilir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/810189222325927936
Hadislerle Hz.İsa’nın (as) nüzulü bahsi.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/809065984720076805
Kıyamet âlâmetlerinin çoğu çıkmış durumda.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/808721105733255168
Çok sevdiğimiz Osmanlı Arması Mason dizaynı mı?
https://twitter.com/The_Theolog/status/812323655493545984  
İslamiyet, tarihindeki en büyük anlaşmazlık olan Sünii-Şii ayrılığını bir Yahudi’ye mi borçlu?

Kur’an’daki Fil suresine ismini veren olay irhasat nevinden bir mucizedir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/808034005522190337

Dünyanın ilk terörist örgütü Yahudi Sicariiler.
https://twitter.com/The_Theolog/status/797165896661925888 

Hristiyan Noel yortusunun Babil’deki kökeni:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802816572817637376

İsrailoğullarının son peygamberi Hz.İsa (as)
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/806155478615126016

Tevrat’a göre Hz.Muhammed’in gelişi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/805405186290253824

Kur’an’da anlatımı yapılan İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı hadisesi ne gibi tarihsel bilgiler ve semboller içeriyordu
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/805459510005469188

Yeni Ahit’in edebî yazım türü
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/800294549813886976

İnsanın en eski düşmanı olan Şeytan bir çok eski kültürde hâlâ izlerini korumakta
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/805309456288509952

Tevrat’ın Tesniye kitabında ve Kur’an-ı Kerîm’in İsrâ suresinde Yahudilerin kaçınılmaz kaderi
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/803236137401798656

İsrailoğulları Asurlular ile aynı millet mi?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/801432186935267328

Bugün Hristiyanlarda domuz eti, kan vb. helal olmayan gıdaların yenmesi Hz.İsa (as) tarafından helal kılınmadı.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802771039327547392

Vahye muhatap olan 3 dilde de A, L ve H seslerinden oluşan Tanrı kelimesinin içerdiği manalar çok yücedir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802537463914774528

Apokrif kitaplar:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802203917304131584

Maya-Kişelerin kutsal kitabında tebliğin işaretleri:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/802417516559695872

Türkiye tarihinin en önemli kişiliklerinden Şemsi efendi.(Şimon Sevi) Kendisi Sabetay Sevi’nin öz torunu bir Dönme ve Kabalacı bir Yahudidir:  https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798851226095915008

Sabetay Sevi: 1600’lü yıllarda Osmanlı’da yaşayan bir sahte Mesih – 300 yıl sonraki Türk seküler çağının fikir babası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798824541682176003

Sahte Mesih Bar Kohba hadisesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798774592181370880

Tapınakçıların tarihçesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798445330283003904

Nebatiler’in, Asurlular’ın, İbraniler’in ve Araplar’ın kullandığı şifre sistemi olan Ebced sistemi nedir?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/798200836329533440

Hz Adem’in topraktan yaratılması:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/794853140432441344

Türkler’in soyu Hz.Nuh’un (as) oğlu Yafes’ten mi geliyor?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/796978755134717952

Tarihte farklı milletlerin cin inançları:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/796389518505082881

Rûm suresinin bir mucizesi ve Bizans imparatoru Heraklius
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/795986093820743680

Dinlerarası Diyalog: Bir Vatikan projesi.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/795598849049927680

“Etimi yeyin, kanımı için!” Hz.İsa (as) kendisine atfedilen bu sözleri gerçekten
söyledi mi?:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/795561674354946048

Hz.Nuh (as) tufanı ile ilgili ilginç tespitler:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/794819091517214721

Pavlus’un gizem dini:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793445112667922432

Pavlus’a göre Hz.İsa (as) Tevrat’ın sonuydu. Hz.İsa’ya göre de bu böyle miydi?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793073030142590976

Hz.Yahya’nın adının anlamı: https://twitter.com/Erman_Ilker/status/793129728425197569

Hz.İsa’nın (as) sözde çarmıha gerilme anlatımında en büyük eksiklik:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792966483336986624

Son Akşam Yemeği ve üzeri örtülen mucize:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791663161552363521

Barnabas İncili bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792314911451938816

Hz.İsa (as) yalnız bir peygamberdi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792241879265992704

İncillerde anlatılan mucizelere tanıklık eden kişilerin garip tepkileri
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791963491934482436

Hz.Musa’nın adının etimolojisi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791918692430786560

Hz.Süleyman (as) bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791554068359548928

Hz.İsa (as) getirdiği dininini tahrif edecek kişiyi İncil’de nasıl bildirmişti bir bakalım mı?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791278317034938368

Yazımsal yorulma Matta ve Luka’nın Markos’tan esinlendiğini ispat ediyor:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/791177622692700161

Hz.İsa (as) bugün batılıların onları adlandırdığı şekilde çağrılsa belki dönüp bakmayacaktı. Onun isminin anlamı çok ama çok gizemlidir.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790951570150227969

Hz.Musa (as) bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790811264113057792

Hz.Yusuf’a (as) Mısır tarihinde en çok uyan kişilik hangisidir?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790514476177063937

Ahit Sandığının Gizemi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790210368547282944

Kur’an-ı Kerîm’deki Hz.İsa’nın (as) doğum anlatımında İncil’lerde olmayan detaylar nelerdir?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790137672127873024

İnciller’de gizli bir paradoks Hz.İsa’nın (as) başka bir Dört İncil’den başka bir otantik İncil tebliğ ettiğini gösteriyor.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/790101339955134465

Kendilerine kitap verilen kimseler, O’nu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789855454507765760

Hz.İsa Nasıralı mıydı?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789470171765309440

Ayetlerde Hz.İsa’nın (as) dönüşüne ait işaretler
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789125018525560836

Yeni Ahit ve Midraş
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/789084372943179776

İnciller’deki özel isimlerin sembolik olması gerçek tarihi yansıtmadıklarını gösteriyor:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788771723441233920

Ye’cuc ve Me’cuc bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788706724459012096

Zulkarneyn Bahsi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788639320638906368

Matta İncili yazar(lar)ının Hz.İsa’ya (as) yaptığı en büyük ayıp ve iftira:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788625344064528384

İnciller bir kerede son hallerini almadılar.
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788413917643083777

Mesih Deccal kimdir?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788064318331953152

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’da kullanılan bir terim olan Mesih ne demektir?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788037283450675200

Pavlus Hz.İsa (as) hakkında ne biliyordu?https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787669341110145033

Pavlus’un “Aslî Günah” öğretisine göre herkesin günahla doğdunu biliriz. Peki Hz.İsa (as) bu konuda İncil’de ne der:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787976596577742848

Peygamberler İslamı Vazederler
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787645032375418880

Kudüs Kilisesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787618720378130432

Pavlusçu Hristiyanlık kimin eseri?
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787237623060389888

Apokrif İncillerde de Hz.İsa’nın Çarmıha Gerilmediği Anlatılır:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787211757039316992

Hz.İsa (as) Çarmıha Gerilmedi!
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/787179668130652160

İşaya peygamberin Kur’an-ı Kerim’i müjdelemesi:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786783518537973760

İncil’de Beklenen Faraklit: Hz.Muhammed (s.a.v.)
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786493527110791168

Yuhanna İncil’inin göz tanıklığı iddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/788390585870745600

Luka İncili’nin göz tanıklığı iddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/792389156492156928

Matta İncili yazarının göz tanıklığı iddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786616193884884993

Markos’un Göz Tanıklığı İddiası:
https://twitter.com/Erman_Ilker/status/786599816784556032

Hz.İsa’nın Dili: Aramice

Hz.İsa’nın Dili:  Aramice

 Genel itibariyle İsa Mesih’in ve Havarilerinin konuştuğu dilin M.S.1.yy.’da Filistin’in ortak dili olan Aramice’nin “Celile şivesi”  (1) olduğu üzerinde görüş birliği vardır. Bu şive Kudüs Aramice’ sinden farklıdır. Havarilerin çoğunun yurdu olan Celile bölgesinde bulunan Nasıra ve Kefernaum kasa
balarında da Aramice konuşulurdu. 3000 yıllık yazılı tarihi  (2) boyunca Aramice imparatorlukların idari ve dini dili olarak hizmet etmişti. Aramice Babilli kral II. Nabukadnezar’ın Ortadoğu’yu ve buna dahil olan Yahudiye ve Kudüs’ü M.Ö.597’ deki istilası ile tedricen nüfuz ederek kendini kabul ettirmişti ve Israil’de II. Mabed devri (M.Ö.539 – M.S.70) ortasından sonuna kadar günlük konuşma dili olmuştu.

babylonian_empire

Kutsal kitabın Danyel kitabı 2:4b–7:28’teki beş yıkım hikâyesi ve bir kıyamet öngörüsü Aramice yazılmıştır. Ezra 4:8–6:18 ve 7:12–26  Akamenid hükümdarlığı (M.Ö. 5.y.y.)zamanında Aramice yazılmıştır. Talmud’un dili de Aramice idi. (3)Ölü Deniz Yazmalarının önemli bir kısmı Aramice yazılmıştır.

Ms.I.y.y.’da yaşayan yani Hz.İsa ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşayan Yahudi tarihçi Flavius Josephus’un tanıklığına göre Yunanca MS.1.y.y.’da İsrail’de yaygınca konuşulan bir dil değildi. Josephus Yunanca bilen Yahudilerin çok nadir olduğuna dikkat çekmişti. Josephus şöyle yazar:

Yunanlıların eğitimini edinmek ve Yunan dilinin temel özelliklerini anlamak için çok çaba sarf ettim, kendi dilimizi konuşmaya çoktandır alışık olsam da Yunanca’yı yeterli doğrulukla telaffuz edemememkteyim. Zira Milletimiz diğer milletlerin dilini öğrenmeyi teşvik etmiyor (Antiquities of Jews XX, XI)

Aramice’nin düşüşe geçmesi ve parçalara bölünmesine sebeplerden belki de en büyüğü M.S.131-132 yıllarında yönetime gelen Simon Bar Kohba’dır. Simon Bar Kohba İbranice’yi canlandırmış ve yaptığı devrim sırasında resmi dil olarak tanımıştı. [A Roadmap to the Heavens: An Anthropological Study of Hegemony among Priests, Sages, and Laymen (Judaism and Jewish Life)” by Sigalit Ben-Zion (Page 155)].

Orijinal İncil’in dilinin zamanın Yahudi toplumuna hitap ettiğini düşündüğümüzde Aramice olması bekleriz. Ancak durum böyle değildir. Elimizde şu an mevcut İnciller Antik Yunan dilinde yazılmış olup orijinali ile mukayesesi mümkün olmayacak şekilde asırlarca redakte edilerek elimize geçmiş metinlerdir. Ancak bu Yunanca metinler çevirilerin kopyası bile değildir. Antik çağ tarihçisi Prof. Dr. Bart D. Ehrman’a göre metinler kopya edildikçe teolojik kaygılar nedeniyle bilerek veya “metin hatalarını başka hatalarla düzeltme” girişimleriyle geri dönüşümü olmayan bir şekilde ekleme ve çıkarma yapılarak tahrif edilmiştir. (4)

Öyle ki kendisi M. İncil’in en meşhur hikâyelerinin bile aslında sonradan eklemeler olduğunu örnekleriyle açıklar. Örneğin NIV (New International Version) İncil tercümesi Hz.İsa’nın, “zina esnasında yakalanıp taşlanmak isteyen kadına acıyarak  bu kadını kurtarma hikâyesini” anlatan kıssayı içeren bölüm dahil Yn. 7:53–8:11 İncil’den çıkarmıştır.(5)

Tutucu görüşlerden uzak birçok günümüz Kutsal kitap araştırmacısı Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimleriyle yazarlarına atfedilen kitapların yazarlarının aslında bu kişiler olmadığı görüşünde mutabıktır. Vurgulanması gereken bir nokta İncil yazarlarının hiçbirinin kitaplarında kendi isimlerini belirtmedikleri ve İsa Mesih’in çevresinde gelişen olayları birinci şahıstan aktarımla anlatmadıklarıdır. İnciller anonim (yazarı belirsiz) olarak yazılmış olup, yazarlar örneğin Matta ve Yuhanna adlı havarilerden bahsederken “onların” yaptıklarını anlatır. Ancak kitapların yazarları (Matta ve Yuhanna) olayların kahramanları olsaydı “Biz” şeklinde anlatım yapmaları beklenirdi. Bunlardan daha önemlisi İsa Mesih’in takipçilerinin, İsa Mesih’in kendisi gibi Celile’nin alt ekonomik sınıflarından Aramice konuşan İsrailli köylüler olması gerçeğidir. Bu kişiler gerçekten İncillerin yazarları olabilir miydi? Son yıllarda antik çağlarda okuma-yazma oranının ne kadar az olduğunu gösteren birçok önemli araştırma yapıldı. En çok atıf yapılan eserlerden biri Columbia üniversitesinden Prof. William Harris’in “Antik Okur-yazarlık“ (Ancient Literacy) adlı çalışmasıdır.  Eski çağlardan korunarak kalıp günümüze kadargelen tüm delilleri detaylıca inceleyen Harris, Antik çağ döneminin eniyi zamanlarında bilenüfusun ancak %10’unun okuma bildiğini ve muhtemelen bunların bir sayfadaki yazıları kopyalayabilme becerileri olabileceği sonucuna varır. Bunlardan çok daha azı da kendi başına bir hikâye yazmak bir yana dursun, bir kaç cümle yazabilmekteydi. Bunlardan tam bir kitap yazabileceklerin sayısı çok daha azdı.

Peki bu %10 luk kısma dahil olan kişileri kimlerdi? Bunlar üst tabaka seçkinler diyebileceğimiz eğitime zaman, para ve imkan bulabilen kişilerdi. Yalnız bu gruptaki insanlar İsa Mesih’in  yakın takipçileri olan havarilerin toplumsal statüsüne kesinlikle uymamaktadır.  Zira havariler kesinlikle üst tabaka aristokratlar değillerdi.

Roma idaresindeki Filistin topraklarında okur-yazarlık ve kültür durumu daha da iş karartıcı idi.
Filistin’deki Roma dönemi okur-yazarlık durumu hakkında en kapsamlı araştırma Londra üniversitesi Yahudi araştırmaları bölümü profesörü olan Catherine Hezser tarafından yapılmıştır. Catherine Hezser İsa Mesih zamanında Filistin Yahudilerinin ancak %3’ünün okur-yazar olduklarını gösteriyordu. Ama yine bu okur-yazar insanlar sadece okuyabilen ve belki de isimlerini yazabilen ve kelimeleri kopye edebilen kişilerdi. Bu orandan çok daha azı cümle, paragraf, bölüm ve kitap yazabilirdi. Bunlar yine şehir elitleri olabilirdi. Sorunun büyüklüğü başka bir faktörü göz önünde bulundurursak daha artacaktır.İnciller Aramice değil, Yunanca yazılmıştı. Hem de çok iyi, ağdalı ve edebi bir Yunanca ile! İncil yazarları çok iyi eğitim almış Yunan dili okur-yazarı idiler. Bundan anlaşılacağı üzere nispeten yüksektabaka sosyal gruplardan geliyorlardı ve kesin olan birşey de İncil yazarlarının Filistin dışı bir bölgeden olmalarıydı. Buna kanıt olarak ileride de değineceğimiz İncil yazarlarının ciddi coğrafik hatalarını ve Yahudi kültürüne ait öğelerle ilgili yanılgılarını verebiliriz.

Araştırmacılar Yunan dilindeki bu İncillerin şu şekilde tarihlendirirler. Markos İncili düzeltilmemiş hataları muhteva etmesinden yola çıkarak ilk İncil olup MS.70 yılları civarında, Matta ve Markos’un biraz daha geç dönemde MS.80-85 yılları civarında ve Yuhanna İncil’inin de en son sırada MS.90-95 yıllarında yazılmış olmalıdır. Bu kitapların yazarı İsa Mesih’in yanındaki takipçileri değillerdi. Belki 12 havarinin bile talebeleri değildirler. Bunlar on yıllar boyunca dilden dile dolaşarak şifahi olarak aktarılan İncil kıssalarını duyarak kendi yorumları ile yazıya dökmüş ve en önemlisi İsa Mesih’ten daha geç dönemlerde yaşayan Pavlos ekolünün talebeleri olan Hıristiyanlardır.

İncil yazarlarının şifahi kaynaklar yanında önlerinde hazır bulunan yazılı kaynaklara da sahip oldukları çok büyük ihtimaldir. Luka İncil’ine başlarken daha başka yazılı kaynaklar olduğundan açıkça bahsetmektedir. Onun Luka İncil’inin vahy ile yazdığı gibi bir iddiası yoktur çünkü kendisi de bizzat görgü tanığı değildi. Görgü tanığı olduğunu iddia eden başka kişilerden duyarak ve araştırarak yazmıştır.

 “Sayın Teofilos, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki, sana verilen bilgilerin doğruluğunu bilesin.” Luka 1:1-4

Matta’nın kaleminden çıkan birçok İncil kıssasının kaynağı olan Markos İncil’ine erişim imkanı olduğunu düşünmemiz için iki İncil arasında ortak 600 ayetin ortak olması gibi çok iyi nedenlerimiz vardır. Markos ile Luka İncili arasında ise 300 kadar ortak ayet vardır.

Bu yazarların “Q İncili” (Almanca Quelle= Kaynak) denilen yazılı kaynak metine erişimleri olması akla çok yatkındır. Q İncili artık var olmayan ancak İsa Mesih’in bir takım sözleri ve hareketlerini anlatan Yunanca yazılmış bir dökümandır. Matta, Luka ve Yuhanna’nın yazarlarının Markos ve Q İncili hariç başka kaynakları olduğu da bu iç yazarın birbirinde olmayan farklı hikâyeler de içerdiklerinden anlaşılmaktadır.

____________________________________________________________________________

  1. Allen C. Myers, ed. (1987). “Aramaic”. The Eerdmans Bible Dictionary. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans. p. 72
  2.  Klaus Beyer, The Aramaic language (1986: 11).
  3. Beyer 1986: 38–43; Casey 1998: 83–6, 88, 89–93; Eerdmans 1975: 72
  4. Bart D.Ehrman, 2005, Misquoting Jesus
  5. A.g.e.