Kutsal Kitap Değiştirildi mi?

“ ‘Nasıl, biz bilge kişileriz, 
RAB’bin Yasası bizdedir, diyebiliyorsunuz? 
İşte, bilginlerin yalancı kalemi 
Yasayı yalana çevirmiş.

Yeremya 8:8

 

   Yukarıdaki ayetler Kutsal Kitap değiştirildi diye ilan etse de misyonerler lafı dönüp dolaştırıp hayır değiştirilmedi demeye getiriyorlar. Kutsal Kitab’ın bir ayetinin değiştirildiği ve Allah sözü olamayacağı ispat edilirse bu iddia kesinlikle iptal olacaktır. Okuyucuya aşağıdaki Eski Ahit ayetleri okutulurken yaş ayrımı yapmalarını rica ediyoruz. Bâtılı tasvirler saf zihinleri bulandırmak doğru değildir ancak gençlerimizin misyonerlerin tuzağına düşmemeleri için bu kitabın kesinlikle ve kesinlikle tahrifata maruz kaldığını göstermek durumundayız. Aşağıdaki metinlerin müstehcen dili için şikayetlerinizi Kitab-ı Mukaddes şirketine yapabilirsiniz! Bunun yanında bu kitaptan alıntılarını yaptığımız bazı absürd hikayelerin sizi şaşırtacağından eminiz!

Kutsal Kitap’taki Absürd Hikayeler

Elişa ile alay eden 42 çocuğu iki ayı gelip parçalıyor!

“Elişa oradan ayrılıp Beytel’e giderken kentin çocukları yola döküldüler. “Defol, defol, kel kafalı!” diyerek onunla alay ettiler. Elişa arkasına dönüp çocuklara baktı ve RAB’bin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı çocuklardan kırk ikisini parçaladı.” 2 Krallar 23-24

Moav’ın yağlı kralı Eglon’un içinde kaybolan kama!

“Ehut kendine bir arşın uzunluğunda iki ağızlı bir kama yaptı ve bunu sağ kalçası üzerine, giysisinin altına sakladı. Varıp haracı Moav Kralı Eglon’a sundu. Eglon çok şişman bir adamdı. Ehut haracı sunduktan sonra, haracı taşımış olan adamlarını salıverdi. Ama kendisi Gilgal yakınındaki taş putlardan geri döndü. “Ey kral, sana gizli bir haberim var” dedi. Kral ona, “Sus” diyerek yanındaki adamların hepsini dışarı çıkardı. Ehut, üst kattaki serin odasında yalnız kalan krala yaklaşarak, “Tanrı’dan sana bir haber getirdim” deyince kral tahtından kalktı. Ehut sol eliyle sağ kalçası üzerindeki kamayı çekti ve kralın karnına sapladı. Kamanın ucu kralın sırtından çıktı. Bıçağın ardından kabza da ete saplanmıştı. Ehut kamayı çekmeyince kama kralın yağlı karnına gömüldü. Ehut sofaya çıktı, üst kattaki odanın kapısını ardından çekip kilitledi.”Hakimler 3:16-23

Şimşon bir eşeğin çene kemiğiyle 1000 kişiyi öldürüyor!

Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla bin kişiyi öldürdü. Sonra şöyle dedi: “Bir eşeğin çene kemiğiyle, İki eşek yığını yaptım, Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm.”Hakimler 2:15-16

İnanılmaz mehir!

“Saul şöyle buyurdu: “Davut’a deyin ki, ‘Kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak yüz Filistli’nin sünnet derisinden başka bir şey istemiyor.’ ” Davut’un Filistliler’in eline düşüp öleceğini tasarlıyordu. Görevliler Saul’un söylediklerini Davut’a ilettiler. Davut, kralın damadı olacağına sevindi. Tanınan süre dolmadan Davut’la adamları gidip iki yüz Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistliler’in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikal’ı eş olarak ona verdi.” 1 Samuel 18:25-27

                                                                               İleri Derecede Müstehcen Bölümler

 

Tanrının kitabında böyle bir benzetme olabilir mi?

Gençliğinde Mısır’da yaptığı fahişelikleri anımsayarak, fahişeliğini daha da artırdı. Erkeklik organları eşeğinkine, menileri aygırınkine benzeyen oynaşlarına gönül verdi. Hezekiel 23:19-20

Ağır içerikli Ezgiler Ezgisi (+18)

“Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.” Ezgiler Ezgisi 1:2

“Memelerim arasında yatan Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim”Ezg. Ezg. 1:13

“Güçlendirin beni üzüm pestiliyle, Canlandırın elmayla, Çünkü aşk hastasıyım ben.” Ezg. Ezg. 2:5

“Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin Zambaklar arasında otlayan İkiz ceylan yavrusu.” Ezg. Ezg. 4:5

“Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum, Bir bakışınla, Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü! Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum, Şaraptan çok daha tatlı; Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!”Ezg. Ezg. 4:10

Ben uyuyordum ama yüreğim uyanıktı. Dinleyin! Sevgilim kapıyı vuruyor. “Aç bana, kızkardeşim, aşkım, eşsiz güvercinim! Ezg. Ezg. 5:2

Mücevher gibi yuvarlak kalçaların, Usta ellerin işi… Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin, İkiz ceylan yavrusu…Hurma ağacına benziyor boyun, Salkım salkım memelerin. “Çıkayım hurma ağacına” dedim, “Tutayım meyveli dallarını.” Üzüm salkımları gibi olsun memelerin, Elma gibi koksun soluğun,   Ezg. Ezg. 7:1,3,7,8

Küçük bir kızkardeşimiz var, Daha memeleri çıkmadı. Ne yapacağız kızkardeşimiz için, Söz kesileceği gün? Ezg. Ezg.8:8

Hz.Lut’a inanılmaz ensest iftirası!

“Lut Soar’da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı. Büyük kızı küçüğüne, “Babamız yaşlı” dedi, “Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım.” O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, “Dün gece babamla yattım” dedi, “Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat.” O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.Böylece Lut’un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.” Yaradılış 19:30-36

Hz.Süleyman’a putperestlik ve kadın düşkünlüğü iftirası!

Kral Süleyman firavunun kızının yanısıra Moavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Bu kadınlar RAB’bin İsrail halkına, “Ne siz onların arasına girin, ne de onlar sizin aranıza girsinler; çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklardır” dediği uluslardandı. Buna karşın, Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman’ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı RAB’be adayan babası Davut gibi yaşamadı. Saydalılar’ın tanrıçası Aştoret’e ve Ammonlular’ın iğrenç ilahı Molek’e taptı.1. Krallar 11:1-5

Karar sizin!